Kerstfeest van het Future Laeders UCC

Stichting Akosua heeft ook dit jaar weer de kosten voor het Kerstfeest van het Future Laeders UCC voor haar rekening genomen. Ontzettend fijn dat we mede door sponsoren, donateurs en acties dit mogelijk kunnen maken.

A big thank you to Akosua Foundation for supporting the Christmas party 2015. Which made it so special for the kids.

Merry Christmas and a happy New year to you all and the UCC is wishing you the best in life.

Big love from the UCC.

Kindcentrum de Eik

De Burg.Willeme basisschool te Nieuwstadt, sinds het nieuwe schooljaar verhuist naar een heel nieuw pand, is verder gegaan met een nieuwe naam en wel “Kindcentrum de Eik”. Tijdens het Kerstfeest, op 16 december, mocht Annique  Lemaire hier voor Stichting Akosua wafels verkopen. Net zoals bij Intratuin was de verkoop van wafels ook hier wederom een succes.  Daarnaast is door losse verkoop en bestellingen in totaal voor ruim € 2000,00 aan wafels verkocht!

Kerstmarkt in het Duitse Norderstedt

Since about 40 years, the Church of St. Hedwig in Norderstedt, Germany  hosted the 1st Advent a Christmas market. The members and helpers of the church community make the things for sale, such as Christmas flower   arrangements, wooden toys and knitwear itself and make these things for the Christmas Market for free. The proceeds of this Christmas Market will be donated to charity every year. When the church council of the St.Hedwig heard about Billas work with the street children of the UCC, he was very impressed and decided that the proceeds of the Christmas Market 2015
should be for the UCC children in Ghana. So the UCC Children get € 4.436,00

Merry Christmas to the UCC children in Ghana!     

Christiane Tietz  

Stichting Akosua dankt Christiane voor de wijze waarop ze het Future Leaders UCC in Ghana en Stichting Akosua onder de aandacht heeft gebracht bij de St. Hedwig parochie in Norderstadt. Christiane is, via Stichting Akosua, sponsorouder van Nicolette Appiah.
                                                      

Hilly Biermans

Hilly Biermans heeft, voor Stichting Akosua, haar creativiteit ook in 2015    voortgezet. Geheel belangeloos heeft zij ook dit jaar weer exclusieve kaarten, kleine cadeautjes en kerstgeschenkjes gemaakt. Het is zeker een vermelding waard dat ze op aanvraag 45 doosjes met 4 theelichtjes inhoud, in kerstuitvoering heeft gemaakt. Door de verkoop van al deze artikelen heeft Stichting Akosua dit jaar € 489,50 op rekening kunnen bijschrijven. Hiermee worden de kinderen van het Future Leaders weer een stapje verder geholpen. Dank je wel Hilly!

Kerstactie Stichting Akosua bij Intratuin te Geleen

Stichting Akosua heeft op 6 en 13 december bij Intratuin wafels, vijgenjam, kaarten, cadeauartikelen en Ghanese spulletjes mogen verkopen. Annique,Truus en Riek hebben hier weer hun best gedaan en mede door de grandioze verkoop van Annique Stichting Akosua weer eens onder de aandacht gebracht. Maarten en Sander, zoontjes van Annique, hebben met de verkoop van wafels meegeholpen. Een woord van dank aan de directie van Intratuin Geleen en alle mensen die interesse tonen in het werk van de stichting en mede door hun aankoop de kinderen van het Future Leaders UCC actief blijven ondersteunen. Verrast kunnen we vermelden dat de inzet op deze dagen is beloont met een bedrag van  €1450,00

Wafeldames in actie

Annique en Truus Lemaire en Riek de Brabander zijn samen aan de slag      gegaan en hebben gezamenlijk voor 80 kilo aan ingrediënten verwerkt. Hiervan hebben ze 4000 wafels gebakken. Voor deze enorme klus hebben ze zijdelings hulp gehad van hun mannen Gerard, Ton en Jan.

Stichting Akosua dankt Annique die haar keuken tijdelijk opengesteld heeft voor  deze wafelklus!

Vereniging Mondiaal Beleid

Stichting Akosua mag de kosten die ze gemaakt heeft met aankoop van     ingrediënten voor het bakken van wafels declareren bij Vereniging Mondiaal    Beleid. VMB is ontstaan door samenwerking tussen organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met Wereldwijd Welzijn.  Armoedebestrijding, internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling zijn nauw verweven met veiligheid, respect,verantwoordelijkheid en erkenning van mensenrechten. Door als  organisatie, inwoners en gemeente aandacht te hebben voor deze thema’s in de vorm van directe sponsoring en goed mondiaal beleid, werken we aan lokale en internationale solidariteit. De doelstelling van VMB is om door haar activiteiten bij te dragen aan een  rechtvaardige, vreedzame en veilige wereld. Dit doet VMB door mensen die hiermee bezig zijn te ondersteunen en door voorlichting en educatieve activiteiten te organiseren. 

Zusters onder de bogen te Maastricht “Liefdezusters van Carolus Borremeus”

De congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus is een internationale gemeenschap van religieuze vrouwen, die leven en werken in continenten: Afrika, Azië, Europa en Noord Amerika. In Nederland zijn de zusters bekend onder de naam Zusters Onder de Bogen. Zij ontlenen deze naam aan de bogen die het Moederhuis van de congregatie, waar de zusters sinds 1845 wonen, verbinden met de St. Servaasbasiliek. Via Josine Statnic, die werkzaam is in dit klooster, mocht Stichting Akosua Ghanese spulletjes en artikelen zoals kaarten en kleine cadeautjes enkele weken tentoonstellen en verkopen. Opbrengst uit verkoop is € 79,00. Stichting Akosua dankt u hartelijk!

Eerste Heilige Communie basisschool Swentibold te Born

 

 

Thema: “God heeft een plan met je leven”

Hemelvaartsdag 14 mei was het eindelijk zover dat de 22 communiekantjes hun Communie mochten doen. De kinderen gingen samen vanaf school, onder begeleiding van harmonie L’Union en de zon, naar hun mooi versierde kerk. Met papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere familieleden en vrienden vierden de communiekantjes hun feest met een gezellige en warme dienst die werd gehouden door Kapelaan M. Bodden.

Op het einde van de dienst werd het bedrag dat de kinderen met “heitje voor karweitje” bij elkaar verdiend hadden, in de vorm van een mooie bloem, aangeboden door Aaliyah en Coen. Namens Stichting Akosua waren Truus Lemaire en Riek de Brabander bij deze communiedienst aanwezig om het bedrag in ontvangst te nemen. Compliment voor juf Sandra Sillen die hard met de kinderen heeft gewerkt om iets moois van hun communiedag te maken .

 

 

Tevens kunnen we vermelden dat de communiekantjes van de Swentiboldschool te Born er samen voor gezorgd hebben dat er voor de kinderen in Ghana € 203,01 beschikbaar is. De communiekantjes zullen te horen krijgen waar het bedrag voor gebruikt gaat worden.

Namens Stichting Akosua en de kinderen van het Future Leaders UCC hartelijk dank!

Spreekbeurt Alise Heldens

Hallo, ik ben Alise Heldens!

 
Ik heb samen met Djelysa mijn vriendinnetje, een spreekbeurt gehouden over straatkinderen in Ghana.
Ik kwam op het idee omdat Estelle onze oppas, een bestuurslid is van stichting Akosua, ik wou er graag meer over weten!
En de spreekbeurt is heel goed gegaan. We hebben een 8 gekregen.❤️❤️
We zijn heel blij dat we het daar over hebben gehad! En we willen heel graag een keer naar Ghana.


X Alise Heldens ❤️

Gastles op basisschool Swentibold te Born

 

 

Op vrijdagmiddag 24 april zijn Truus Lemaire en Riek de Brabander naar de Swentibold basisschool gegaan waar Stichting Akosua een gastles mocht geven in groep 4 (de commmunieklas). Door middel van een powerpoint presentatie heeft Riek het een en ander vertelt over Stichting Akosua en de kinderen van het Future Leaders UCC. De kinderen luisterden aandachtig en stelde heel wat vragen, ook vertelde ze uit eigen ervaringen wat ze zoal gedaan hadden voor arme kinderen. Hemelvaartsdag 14 mei doen deze kinderen hun 1ste Communie en Stichting Akosua is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Truus Lemaire en Riek de Brabander zullen tijdens deze Communiemis het bedrag uit “heitje voor karweitje” officieel overhandigt krijgen.