Visie en doel

Visie
Stichting Akosua gelooft in de kracht en talenten van kinderen, waar ook ter wereld. Helaas krijgen kinderen in ontwikkelingslanden vaak niet voldoende kans om zich persoonlijk te ontwikkelen binnen een veilige en stabiele leefomgeving. Daarom vindt Stichting Akosua het belangrijk dat deze kinderen extra hulp en bijstand krijgen om zodoende een volwaardig bestaan op te bouwen.
Stichting Akosua staat voor het belang en de bescherming van elk kind, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Doel
Stichting Akosua heeft als doel: Het ondersteunen van kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten die gericht zijn op de bevordering van een brede maatschappelijke ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in Afrika, specifiek in Ghana. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.