Communieklas R.K. Swentibold

De naam Swentibold is in 1985 door een leerling bedacht bij gelegenheid van het ontstaan van de basisschool, waarbij kleuterschool en lagere school werden geïntegreerd. De naam staat in verband met koning Swentibold die in vroeger tijden in deze streek, het land van Swentibold, leefde en opkwam voor het recht van de minderbedeelden.

De kinderen van groep 4 zullen in de meivakantie hun handen uit de mouwen steken en op pad gaan voor een “heitje voor karweitje”. Het bedrag dat ze  hiermee verdienen zullen ze afstaan aan een goed doel. Stichting Akosua vindt het fantastisch dat deze kinderen ervoor gaan zorgen dat kinderen in Ghana ook een extraatje krijgen.     

Communieklas Swentibold Basisschool te Born                               

Gastles op basisschool Swentibold in Born

Op donderdagmiddag 14 april zijnTruus Lemaire en Riek de Brabander naar de Swentibold basisschool te Born gegaan waar Stichting Akosua een gastles mocht geven in groep 4 (de commmunieklas). Door middel van een powerpoint presentatie heeft Riek het een en ander vertelt over Stichting Akosua en de kinderen van het Future      Leaders UCC. De kinderen luisterden aandachtig en stelde vragen over het eten van de kinderen, armoede en of er ook oorlog was. Op zondag 5 juni zullen deze kinderen hun 1ste Communie doen en Stichting Akosua is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Truus Lemaire en Riek de Brabander zullen tijdens deze Communiemis het bedrag uit “heitje voor karweitje” officieel overhandigt krijgen. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.

Eerste Heilige Communie basisschool Swentibold te Born

Thema: “Laat je lichtje stralen voor Jezus”

Op zondag 5 juni was het eindelijk zover dat de 25 communiekantjes hun Communie mochten doen. De kinderen gingen samen vanaf school, onder begeleiding van harmonie L’Union en de zon, naar hun mooi versierde kerk. Met papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere familieleden en vrienden vierden de communiekantjes hun feest met een gezellige en warme dienst die werd gehouden door Pastoor Houwman. Compliment voor juf Sandra Sillen die met de kinderen hard heeft gewerkt om iets moois van hun communiedienst te maken. Op het einde van de dienst werd het bedrag dat de kinderen met “heitje voor karweitje” bij elkaar verdiend hadden in de vorm van een pot met mooie bloem door Tristan en Christian aangeboden aan Riek de Brabander. Voor Stichting Akosua zijn Truus en Riek aanwezig geweest bij deze mooie communiedienst. Tevens kan ik vermelden dat de communiekantjes van de Swentiboldschool te Born er samen voor gezorgd hebben dat er voor de kinderen in Ghana € 184,26 beschikbaar is. Dit bedrag zal worden besteedt aan schoolse zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens wil ik vermelden dat de foto’s van deze mooie communiedienst gemaakt zijn door Rachelle Philippen van Photo4fun.nl

Namens Stichting Akosua en de kinderen van het Future Leaders UCC hartelijk dank!

Riek de Brabander

Vijgen uit Holtumse tuinen

Al een paar jaar worden er potjes vijgenjam, via Stichting Akosua, te koop aangeboden. Net zoals voorgaande jaren hebben de vijgenboompjes, in de tuin van fam. Biermans en fam.de Brabander weer volop vruchten gedragen. Door het prachtige najaarsweer hebben de vijgen weer goed kunnen rijpen. Riek de Brabander heeft deze vijgen verwerkt tot jam en het resultaat mag er zijn.

Deze overheerlijke vijgenjam is te koop voor €3,50 per potje. Opbrengst is zoals u weet bestemt voor onderwijs van de kinderen van het Future Leaders opvangcentrumin het Ghanese vissersdorp Teshie.

Wilt u vijgenjam kopen, neem dan contact op met Riek de Brabander 0464852804.

Gift van wereldwinkel te Zetten

De wereldwinkel te Zetten sluit haar deuren en heeft besloten om het restkapitaal aan goede doelen te schenken.           Els Carmiggelt, lid van vereniging wereldwinkel en zus van Truus Lemaire, heeft Stichting Akosua voorgedragen als zijnde goed doel.

Het bestuur van Stichting Akosua is u allen zeer erkentelijk voor het toezeggen van een bedrag ad € 2.700,00 en zal dit bedrag na ontvangst geheel ter beschikking stellen aan Future Leaders UCC. Future Leaders UCC zal dit bedrag geheel besteden voor scholing van straat- en weeskinderen in  het Ghanase vissersdorp Teshie.

Namens Mamud Billa, hoofd Future Leaders, en Stichting Akosua hartelijk dank voor deze fantastische gift!

Kerstactie St. Akosua bij INTRATUIN te Geleen

Stichting Akosua heeft op 10 en 11december bij Intratuin wafels, vijgenjam, cadeauartikelen en Ghanese spulletjes mogen verkopen. Annique,Truus en Riek hebben weer hun best gedaan en mede door de grandioze verkoop, van Annique en Truus, Stichting Akosua weer eens onder de aandacht gebracht. Ook Sander en Maarten, zonen van Annique hebben bij Intratuin hun handen uit de mouwen gestoken en geholpen met verkopen van wafels.

Daarnaast heeft Sander, die op de brugklas van het Trevianum zit, via facebook, een oproep naar zijn klasgenoten gestuurd om wafels en eventueel vijgenjam te kopen voor het goede doel.

Ook een woord van dank aan de directie van Intratuin Geleen en aan alle mensen die interesse tonen in het werk van de stichting en mede door hun aankoop de kinderen van het Future Leaders UCC actief blijven ondersteunen.

Verrast kunnen we vermelden dat de inzet op deze dagen is beloont met een bedrag van € 1.791,36

Kaarten en cadeau artikelen van Hilly Biermans

Hilly Biermans heeft, voor Stichting Akosua, haar creativiteit ook in 2016 voortgezet.Geheel belangeloos heeft zij ook dit jaar weer exclusieve kaarten, kleine cadeautjes en kerstgeschenkjes gemaakt. Het is zeker een vermelding waard dat ze op aanvraag, nog eens extra, 35 kleine cadeautjes in kerstuitvoering heeft gemaakt.

Door de verkoop van al deze artikelen heeft Stichting Akosua dit jaar 419,50 op rekening kunnen bijschrijven. Hiermee worden de kinderen van het Future Leaders weer een stapje verder geholpen.

Kindcentrum de Eik 

Tijdens het Kerstfeest, op 16 december, mocht Annique Lemaire hier voor Stichting Akosua wafels verkopen. Omdat in het weekend ervoor bij Intratuin alle wafels waren uitverkocht zijn Annique en Truus nog nieuwe wafels gaan bakken. Net zoals bij Intratuin was de verkoop van wafels ook hier wederom een succes. De kerstacties van 2016 hebben geresulteerd tot het fantastische bedrag van € 3.141,81

Michaelparochie ’t Ven te Venlo

Stichting Akosua mocht weer delen in de kerstcollecte van de Michaelkerk te Venlo, ontzettend fijn om te vernemen dat ook in 2016 weer volop aandacht is voor onze stichting. Een bedrag van € 200,00 is overgemaakt op rekening van Stichting Akosua. Ook namens de medewerkers van het Future Leaders UCC hartelijk dank!

Kerstfeest FUTURE LEADERS UCC

Stichting Akosua heeft ook dit jaar weer de kosten voor het Kerstfeest van het Future Leaders UCC voor haar rekening genomen. Ontzettend fijn dat we mede door sponsoren, donateurs en acties dit weer mogelijk hebben kunnen maken. Ondanks alle verdriet, om het overlijden van Billa, werd door medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om er toch een gezellig Kerstfeest van te maken. Er is eten en drinken, wat voor veel kinderen al een feest is, maar om op het einde van het Kerstfeest een cadeautje te krijgen is helemaal top!

A big thank you to Akosua Foundation for supporting the  Christmas  party 2016. Which made it so special for the kids. Merry Christmas and a happy New year to you all and the UCC is wishing you the best in life. Big love from the UCC.

UCC Christmas Party!…..a true sign that the legacy of Billa will and does live on. Billa will have been smiling down and loving every minute!

In Memoriam BILLA MAHMUD

Op 20 december 2016 is Billa Mahmud oprichter van het Future Leaders UCC plotseling overleden. Dit is een ongelooflijke klap voor het Futute Leaders UCC. Stichting Akosua dankt Billa Mahmud voor de wijze waarop hij onderwijs voor vele kansarme kinderen mogelijk heeft gemaakt!

The burial for Billa happened on Wednesday by Ghanaian MuslimTradition. A funeral has also been scheduled to take place on 29th January 2017. The support and messages have been flooding in which is testament to the impact and influence Billa had on so many. He is a truly special man who will never be forgotten. We wish to thank you all for the support that has been shown. There will be further information shared soon about how all Billa’s partners and friends can work together to continue the legacy of the UCC.

Vereniging Mondiaal Beleid
Stichting Akosua mag kosten die ze maakt met, aankoop van ingrediënten voor het bakken van wafels, declareren bij Vereniging Mondiaal Beleid. VMB is ontstaan door samenwerking tussen organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met wereldwijd welzijn. Armoede bestrijding, internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling zijn nauw verweven met veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en erkenning van mensenrechten. Door als organisatie, inwoners en gemeente aandacht te hebben voor deze thema’s in de vorm van directe sponsoring en goed mondiaal beleid, werken we aan lokale en internationale solidariteit. De doelstelling van VMB is om door haar activiteiten bij te dragen aan een rechtvaardige, vreedzame en veilige wereld.

Bevers leren meer over leven in Ghana

Scouting Miguel Pro in Venlo: “Vandaag een erg leuke morgen gehad. De papa van Kevin was op bezoek. Hij komt uit Ghana en Kevin heeft daar zelf ook gewoond.

De papa van Kevin heeft ons op reis genomen door Ghana, allerlei eten laten proeven, laten zien hoe lampjes en speelgoed gemaakt wordt van afval. Ook hebben we gezien hoe kindjes gedragen worden, hij had ook foto’s bij uit Ghana.

Het was een bijzondere ochtend, dank je wel voor de reis door Ghana Felix en Kevin”.