Kerstviering Venlo


Uit handen van de heer Doensen en mevrouw Billekens, afgevaardigden van het missiecomite van de H. Michaelparochie in ’t Ven/Venlo, ontving bestuurslid Estelle in januari wederom een mooie opbrengst naar aanleiding van inzamelacties tijdens de kerstvieringen, die afgelopen december weer in het teken stonden van “onze” straatkinderen in Ghana.
Stichting Akosua dankt alle inwoners van de H. Michael parochie en het klooster Albertushof in Venlo hartelijk voor dit mooie gebaar.