jaarverslag 2013

STICHTING AKOSUA

Jaarverslag 2013

 

Voorwoord

Stichting Akosua is in 2008 opgericht met een belangrijk doel voor ogen: straat- en weeskinderen de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen. Door het steunen van het Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC) in het vissersdorp Teshie hebben tientallen kinderen de eerste stap naar de basisschool kunnen zetten. Tevens zijn veel kinderen kunnen doorgaan met school.

Het motto van Stichting Akosua is niet voor niets: van Kansarm naar Kansrijk!

Het bestuur dankt alle donateurs, sponsors, sympathisanten en vrijwilligers. Zonder hun financiële steun en belangeloze inzet zou Stichting Akosua haar werk voor het goede doel niet kunnen doen.

H.C.J. (Riek) de Brabander-Wagemans

Voorzitter

 

 

1. Introductie

 

Dit is het jaarverslag 2013 van Stichting Akosua.

 

Postadres:

Panneshofstraat 11

6123 AP  HOLTUM

 

Tel.: 046 – 4852804

E-mail: info@stichtingakosua.org

 

 

Kamer van Koophandel

Stichting Akosua is officieel opgericht op 15 februari 2008 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30237110.

 

Fiscaalnummer / ANBI

Stichting Akosua is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en bekend onder fiscaalnummer 8190.73.684.

 

 

Stichting Akosua zet zich in voor straat- en weeskinderen in Ghana. Zij treedt op als fondsenwervende partnerorganisatie van het Future Leaders Underpriviliged Children’s Centre (hierna te noemen: UCC), een NGO die onderwijsprojecten voor kansarme Ghanese kinderen verzorgt.

2. Visie en doel

 

Visie

Stichting Akosua gelooft in de kracht en talenten van kinderen, waar ook ter wereld. Helaas krijgen kinderen in ontwikkelingslanden vaak niet voldoende kans om zich persoonlijk te ontwikkelen binnen een veilige en stabiele leefomgeving. Daarom vindt Stichting Akosua het belangrijk dat deze kinderen extra hulp en bijstand krijgen om zodoende een waardig bestaan op te bouwen.

Stichting Akosua staat voor het belang en de bescherming van elk kind, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

 

Algemeen doel

Stichting Akosua heeft als doel: het ondersteunen van kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten die gericht zijn op de bevordering van een brede maatschappelijke ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in Afrika, specifiek in Ghana. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.

 

Doelen in 2013

In haar samenwerking met het UCC hanteerde Stichting Akosua in 2013 de volgende doelstellingen:

 

 • School Fee Partnership

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor in totaal 160 kinderen die al eerder via het UCC zijn doorgestroomd naar de basisschool en middelbaar onderwijs (schooljaar 2013/2014). Onderstaand is weergegeven welke vorm van onderwijs  de kinderen volgen.

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor 130 kinderen zodat zij kunnen starten met de basisschool en voor de kinderen die al op de basisscholen zitten (schooljaar 2013/2014).

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor 28 kinderen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs (schooljaar 2013/2014).

–      2 Kinderen naar speciaal onderwijs (doven school).

 

 • Childsponsoring

Het vinden van nieuwe Nederlandse gezinnen die een Ghanees kind willen sponsoren.

Donateurs

Het werven van donateurs die eenmalig of frequent een gift willen doen.

Kerstfeest

Het zorgdragen voor de kosten van een kerstfeest op 1e Kerstdag voor alle kinderen die het UCC bezoeken en in het verleden bezocht hebben.

3. Bestuur

 

In 2013 bestond het bestuur uit de onderstaande personen:

 

Riek de Brabander    : voorzitter en secretaris

Truus Lemaire         : penningmeester

Estelle Backus         : bestuurslid

Annique Lemaire      : bestuurslid

 

De bestuursleden verrichten al hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Voor het penningmeesterschap krijgt het bestuur extra ondersteuning van Ton Lemaire.

4. Werkwijze

 

Stichting Akosua vindt goede samenwerking met een lokale partner-organisatie noodzakelijk om de betrouwbaarheid en haalbaarheid van projecten in Ghana te waarborgen. Daarnaast hecht zij veel belang aan de inzet en betrokkenheid van de mensen ter plaatse. Daarom werkt Stichting Akosua samen met de medewerkers van het  UCC in de hoofdstad Accra. Dit opvangcentrum opereert vanaf maart 2010 zelfstandig waarbij het bestuur statutair gevestigd is in Birmingham/Engeland.

 

Vanaf maart 2011 is Estelle Backus als vrijwilligster werkzaam op het UCC. Daarbij is zij al vanaf 2008 bekend met het UCC en heeft Stichting Akosua mede door haar aanwezigheid een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd met het UCC. Estelle ziet met eigen ogen toe op welke wijze de donaties vanuit Nederland besteed worden, zij heeft contacten met de openbare scholen waar de sponsorkinderen naar toe gaan en vanzelfsprekend heeft zij geregeld contact met de oprichter van het UCC: Billa Mamud.

 

In 2013 is voorzitter Riek de Brabander opnieuw in Ghana geweest. Haar familiebezoek heeft ze gecombineerd met een bezoek aan het UCC. Stichting Akosua vindt het belangrijk dat één of meer bestuursleden jaarlijks naar Ghana vertrekken om optimaal betrokken te blijven.

 

Deze reizen betalen de bestuursleden uit eigen middelen.

5. Public Relations

 

Stichting Akosua blijft gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om aandacht te blijven houden met het project in Ghana.

 

De uitgave van een nieuwsbrief (1x per 4 maanden) voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden vindt nog altijd plaats.

 

Verder zijn onderstaande PR middelen ingezet:

 • Website onder de naam www.stichtingakosua.org;
 • ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen);
 • Algemene brochures van Stichting Akosua;
 • Visitekaartjes van Stichting Akosua;
 • Folders van Stichting Akosua en het UCC;
 • Posters met foto’s van het UCC;
 • T-shirts met het logo van Stichting Akosua;
 • Bedankkaarten voor donateurs en sponsors;
 • Mailings naar kennissen, collega’s, vrienden, familie, etc.
 • Persberichten:

–                      “Kerkdeurcollecte project Ghana” vermelding in Michaelklokje (februari 2013);

–      “Kerstcollecte zusters Albertushof” vermelding in Michaelklokje (februari 2013).

6. Fondsenwerving

 

De fondsenwerving is enerzijds gericht op particulieren en anderzijds op scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, etc. Men kan donateur c.q. sponsor van de stichting worden en/of een kind van het UCC sponsoren.

 

Stichting Akosua ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften van derden. In 2013 hebben Stichting Akosua en/of sympathisanten de onderstaande activiteiten ondernomen om fondsen te werven:

 • Mailings voor de werving van vaste donateurs voor Stichting Akosua;
 • Mailings voor de werving van sponsors voor kinderen van het UCC;
 • Werkbezoeken aan Future Leaders UCC;
 • Verkoop van kaarten en kleine cadeautjes, gemaakt en aangeboden door mevrouw Hilly Biermans;
 • Spreekbeurt van Yara van den Nieuwenhof;
 • Schenkingen door Doris Leibinger Stiftung (http://www.doris-leibinger-stiftung.de) uit Duitsland, deze worden gereserveerd voor de aankoop van bouwgrond in Ghana;
 • Opstart voor het gratis verkrijgen van donaties door internetaankopen van vrienden van Stichting Akosua via GoedeDoelShop.nl (http://goededoelshop.nl);
 • Verkoop van Ghanese sieraden en accessoires bij Salon Lotus Hand & Voetverzorging in Venlo;
 • “Boeken Steunen Mensen” uit Venlo;
 • Verkoop van zelfgemaakte vijgenjam en wafels;
 • Verkoop van de door de UCC kinderen zelfgemaakte kerstkaarten;
 • Presentatie door Annique Lemaire aan een 4-tal klassen over het werk van de stichting en een gehouden Vastenactie aan de basisschool Burgemeester Willeme in Nieuwstadt;
 • Kerstcollecte bij de Michaelparochie in Venlo;
 • Kerstcollecte bij de Zusters Dominicanessen van Albertushof in Venlo;
 • Het vertegenwoordigen van een stand (informatieverstrekking en verkoop van wafels en jam) op de kerstmarkt van basisschool Burgemeester Willeme in Nieuwstadt;
 • Het vertegenwoordigen van een stand (informatieverstrekking en verkoop van wafels en jam) op de kerstmarkt bij Intratuin in Geleen;
 • Benadering van organisaties en bedrijven voor donatie of sponsoring.

Indien een organisatie of bedrijf een donatie schenkt of een speciale actie sponsort, wordt deze als dank vermeld op de website van Stichting Akosua met een link naar de eigen website.

7. Resultaten van projecten

 

In 2013 waren de fondsenwervende activiteiten van Stichting Akosua gericht op het genereren van liquide middelen voor het UCC.

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van dit project en de doelstellingen die Stichting Akosua gerealiseerd heeft.

Meer inhoudelijke informatie over het project is ook te vinden op

www.futureleaders-ucc.org

 

7.1. Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC)

 

Dagelijks komen ruim 147 kinderen naar het UCC om les te krijgen in o.a. taal, lezen, schrijven en rekenen. Het is de bedoeling dat deze kinderen uiteindelijk doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. De kinderen die al via het UCC op een basisschool zitten, kunnen tijdens schoolvakanties nog steeds bij het centrum terecht voor extra onderwijs.

Het UCC richt zich naast onderwijs ook op sport- en muziekactiviteiten. Als laatste biedt het centrum ook ruimte aan de opvang en verzorging van weeskinderen.

Er woonden in 2013 -naast het echtpaar Billa en Phyllis- weeskinderen en kinderen voor wie de ouders niet kunnen en/of willen zorgen. 

 

Sinds 2009 beschikt het UCC ook over een Vocational Centre: tieners en jong volwassenen kunnen hier het vak van kapper en/of naaister leren en daardoor een betere toekomst opbouwen voor zichzelf en hun familie. Dit Vocational Centre is gesitueerd naast het UCC in Teshie

In 2012 heeft een aankoop en inrichting van een 2de Vocational Centre plaatsgevonden (kappersvakschooltje gesitueerd in de wijk Labadi).

 

Het UCC heeft financiële middelen nodig om zijn onderwijsprogramma’s te continueren en opvang te blijven verzorgen voor kinderen die een vak willen leren zoals: kleermaker, timmerman, kapper of kok.

 

Stichting Akosua heeft de onderstaande zaken kunnen realiseren:

 • School Fee Partnership

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor in totaal 160 kinderen die al eerder via het UCC zijn doorgestroomd naar de basisschool en middelbaar onderwijs (schooljaar 2013/2014). Onderstaand is weergegeven welke vorm van onderwijs  de kinderen volgen.

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor 130 kinderen zodat zij kunnen starten met de basisschool en voor de kinderen die al op de basisscholen zitten (schooljaar 2013/2014).

–      Set schoolboeken en schooluniformen voor 28 kinderen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs (schooljaar 2013/2014).

–      2 Kinderen naar speciaal onderwijs (doven school).

 

 • Vocational Centre

Een 3e Vocational Centre (vakopleiding voor jongens gesitueerd in de wijk Teshie). Geschonken door en ter nagedachtenis aan de heer Jan Backus uit Venlo.

 

 • Childsponsoring

Het aantal sponsorkinderen van het UCC was 24 in 2013. Kinderen worden gesponsord door families in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland.


8. Financiële verantwoording

 

 

Boekjaar

2013

 

2012

 

(alle bedragen in Euro’s)

Baten:

 

 

 

 

 

Periodieke donaties

1.618

11,3%

 

1.783

16,0%

Giften

4.635

32,2%

 

4.166

37,4%

Opbrengsten van o.a. markten

1.622

11,3%

 

1.550

13,9%

Doris Leibinger Stiftung (D)

2.500

17,4%

 

 

 

Sponsoring kinderen UCC

3.930

27,3%

 

3.584

32,2%

Diverse opbrengsten

69

 0,5%

 

60

0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale baten

14.374

100,00%

 

11.143

100,00%

Inkoopwaarde opbrengsten

-108

-0,7%

 

-174

-1,6%

Bruto opbrengsten

14.266

99,3%

 

10.969

98,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

 

 

School Fee UCC

-3.402

-23,7%

 

-5.000

-44,9%

Inrichting e.d. UCC

-3.393

-23,6%

 

-300

-2,7%

Kerst UCC

-300

-2,1%

 

-250

-2,2%

Sponsoring kinderen UCC

-3.930

-27,3%

 

-3.584

-32,2%

Promotionele activiteiten

-290

-2,0%

 

-272

-2,4%

Algemene kosten

-52

-0,4%

 

-30

-0,3%

Reservering bouwgrond

-2.500

-17,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale lasten

-13.867

-96,5%

 

-9.436

-84,7%

 

 

 

 

 

 

Netto resultaat

399

2,8%

 

1.533

13,7%

 

 

 

 

 

 

Toegevoegd aan stichtingsvermogen

399

 

 

 1.533

 

 

 

 

 

 

 

Stichtingsvermogen per

 

 

 

 

 

einde boekjaar *)

11.190

 

 

10.791

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Stichting Akosua is in 2008 gestart met een openingssaldo van € 1.429,00. Dit geldbedrag resteerde na beëindiging van het vrijwilligersproject van Pascale Adekpui en Estelle Backus in Klikor in 2007. Het bedrag is per 15 februari 2008 overgedragen aan Stichting Akosua.

 

9. Plannen voor 2014

In 2014 zal Stichting Akosua zich weer richten op het Future Leaders UCC.

 

9.1. Future Leaders UCC

 

Zij blijft partner op het gebied van:

School Fee Partnership

Voor het schooljaar 2014/2015 de boeken en schooluniformen betalen voor alle kinderen die via het UCC al zijn doorgestroomd naar de basisschool en het voorgezet onderwijs in voorgaande jaren. Dit gaat om ± 165 kinderen.

Childsponsoring

Het vinden van nieuwe Nederlandse gezinnen die een Ghanees kind willen sponsoren.

Donateurschap

Het werven van donateurs die eenmalig of frequent