Vrijwilligerswerk op het Future Leaders UCC

Het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland is een unieke persoonlijke ervaring en tevens een zeer nuttige en dankbare invulling van je vrije tijd. Een geweldige mogelijkheid om Ghana als land beter te leren kennen, nauw in contact te komen met de lokale bevolking en last but not least je nuttig te maken.

Het project waar je vrijwilligerswerk kan verrichten is een opvangcentrum dat gratis onderwijs geeft aan wees- en straatkinderen uit de wijk Labadi, een van de armste wijken in de hoofdstad Accra. Het zijn enthousiaste kinderen die popelen om naar school te gaan!

Het vrijwilligerswerk bestaat voornamelijk uit lesgeven aan kinderen in de leeftijd van 3 tot ca. 15 jaar: klassikaal of individueel. Je moet hierbij denken aan rekenles en schrijfles maar ook andere vakken die het basisonderwijs kent. Ben je sportief aangelegd, dan kan je ook kiezen voor het coachen van een van de voetbalteams. Afhankelijk van jouw achtergrond en wensen kijken we waar je het beste inzetbaar bent.

Naast het lesgeven heb je natuurlijk volop kans om kennis te maken met de Ghanese cultuur en het land beter te leren kennen. Hierbij kan je denken aan koopjes doen op Makola market, houtsnijwerken en sieraden kopen in het art centre, slavenforten bekijken, een bezoek brengen aan het platteland, genieten van een dagje strand of relaxen aan het zwembad: er zijn volop mogelijkheden.

Op dit opvangcentrum is Estelle, een van onze bestuursleden, ook werkzaam. Dus een Nederlands sprekende collega is altijd aanwezig voor het beantwoorden van jouw vragen.

Heb je zin in avontuur en/of wil je je tijd nuttig besteden? Neem dan contact op met het secretariaat van Stichting Akosua voor meer informatie.

Waar komen mijn euro’s terecht?

Stichting Akosua krijgt financiële steun van haar donateurs en kindsponsors, die maandelijks een vast bedrag schenken. Dit totaalbedrag komt geheel ten goede aan het Future Leaders UCC. Het onderwijs op het UCC is te vergelijken met een Ghanese kleuterschool. Graag willen wij hier kort uitleggen hoe het geld in Ghana uitgegeven wordt.

Geld van maandelijkse donateurs
Stichting Akosua spaart dit geld gedurende 1 jaar. Het jaarlijkse totaalbedrag is bestemd voor onderwijs (zoals uniformen en boeken) voor 2 groepen kinderen van het UCC:

1-De groep kinderen die al in voorgaande jaren via het UCC zijn doorgestroomd naar de basisschool. Zij zitten in verschillende klassen.
2-De groep kinderen die het UCC hebben afgerond en klaar zijn om door te stromen naar de basisschool. Zij starten in klas 1 (groep 3 in Nederland). 

Geld van kindsponsors
Dit geld gaat maandelijks naar het UCC. Voor alle duidelijkheid: dit geld gaat dus niet rechtstreeks naar het kind dat gesponsord wordt, maar komt ten goede aan alle kinderen die onderwijs volgen op het UCC. Het UCC betaalt namelijk alle kosten die zij maakt om dagelijks onderwijs te geven aan meer dan 100 kansarme kinderen. Naast boeken en schoolmaterialen valt hierbij te denken aan bijvoorbeeld de huur van de lokalen.

Door hun maandelijkse sponsoring kunnen de Nederlandse gezinnen wel brieven en foto’s uitwisselen met hun Ghanese kind en zodoende een vriendschap opbouwen.  Voor een gehele financiële verantwoording verwijzen wij naar het jaarverslag van Stichting Akosua. Deze is op te vragen via: info@stichtingakosua.org