Reis- en stageverslag (door Esmee Jansen)

Ghana; You’re welcome

Van 28 februari tot en met 19 maart heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Ghana met het doel om een beter beeld te krijgen van de Ghanese cultuur. Ik besloot om vrijwilligerswerk te gaan doen bij La Future Leaders Community School; de kinderen zijn de toekomst van het land en het is daarom van belang dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. In Nederland is het vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan, maar in veel landen is dit niet het geval. Een van de redenen dat kinderen niet naar school kunnen is omdat het simpelweg niet te betalen is voor de ouders. Hierdoor moeten ze helaas thuisblijven. Omdat Future Leaders gratis onderwijs biedt hebben alle kinderen een mogelijkheid om naar school te gaan en zichzelf goed te ontwikkelen. Dit vind ik het mooie aan de school; iedereen heeft gelijke kansen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoeveel geld je hebt.

Op de school heb ik 1 op 1 bijles gegeven aan kinderen uit de ‘nursery’ klas. Je was het meest bezig met het leggen van een goede basis voor het alfabet en de cijfers. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren en ze hebben veel respect voor de leraren. Ze kwamen  altijd met een grote lach op hun gezicht naar de bijles toe. Aan het eind van bijles was het heel leuk om te zien hoe de kinderen vooruit waren gegaan. Afgezien van de 1 op 1 bijlessen heb ik ook mogen deelnemen aan anderen lessen. Een van de leukste lessen om te zien was ‘Rhymes’. Alle kinderen konden zich helemaal uitleven met dans en zang en genoten er enorm van. Er werden educatieve liedjes gebruikt   waardoor kinderen op spelenderwijze veel leerden. Als afsluiting van de week heb ik twee keer een ‘spelling bee’ mogen meemaken. Eerst waren de kinderen erg geconcentreerd bezig met het spellen van de woorden, maar wanneer de winnaar bekend was werd er veel gezongen, dit zorgde voor een hele leuke en feestelijke sfeer. De verschillen tussen de scholen in Nederland en Ghana vond ik erg      interessant om te zien. In Ghana hebben de kinderen meer respect voor de leraren dan de kinderen in Nederland.

Ik ben naar Cape coast en de Voltaregio geweest. In Cape coast kun je veel leren over de geschiedenis van Ghana. Dit is echt een aanrader want veel mensen hechten veel waarden aan de geschiedenis van Ghana. Het is interessant om de geschiedenisverhalen van mensen te horen en daarna zelf die plekken te kunnen bezoeken. De Voltaregio vond ik ook erg mooi. Er is een groot verschil tussen de Voltaregio en Accra. In Accra is het erg druk, droog en zanderig. Wanneer je daarentegen naar de Voltaregio gaat zie je een totaal andere kant van Ghana. De omgeving is een stuk rustiger en ontzettend groen. Je kunt de Voltadam bezoeken. Hier kun je zien waar een groot deel van de elektriciteit vandaan komt.

Helaas kon ik maar ongeveer 2,5 week blijven in Ghana. Dit was naar mijn mening te kort. Ik wil zeker nog een keer terugkomen om meer te kunnen zien van Ghana. Ghana is een ontzettend leuk land; de inwoners zijn heel gastvrij, de sfeer is  aangenaam door de leuke muziek en er is veel te beleven. Dit zijn voor mij redenen om nog terug te komen.

Ik wil graag iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat ik een hele leuke en  leerzame tijd in Ghana heb gehad!

Esmée Jansen

Samenwerking Stichting Akosua-Future Leaders stopt

Helaas hebben we minder leuk  nieuws over Future Leaders te delen en wel dat we de samenwerking met Future Leaders na ruim 11 jaar zijn gestopt. De kracht van onze stichting zit onder andere in het feit dat we er altijd op toe hebben kunnen en willen zien dat iedere euro die we van donateurs en sponsoren ontvangen ook goed besteed wordt en we hierin ook het beleid van Stichting Akosua moeten en willen volgen. In de tijd dat wijlen Billa nog het UCC runde, zag Estelle Backus (voorzitter) toe op het goed spenderen van donaties. In de periodes dat ze in Ghana verbleef, deed zij de financiële administratie samen met Billa v.w.b. de schoolgelden. En in de periode hiervoor en daarna werden altijd foto’s gemaakt van uitgaven en betalingsbewijzen verzameld en overhandigd. Omdat Billa iedere euro, dollar en cedi die hij van wie dan ook ontving weer uitgaf aan de kinderen of in het project stopte, hadden wij als bestuur altijd het volste vertrouwen in hem.

Sinds zijn overlijden heeft zijn vrouw Phyllis het stokje overgenomen en ziet Felix Asafo (penningmeester) toe op het goed uitgeven van onze betalingen. Dit verloopt echter niet naar onze tevredenheid. Phyllis heeft al enkele malen            aangegeven zelf te willen bepalen waaraan ze onze donaties uitgeeft, zonder enige controle en toezicht van Felix hierop. Ook de board of directors heeft ons gevraagd om alle donaties wereldwijd bij elkaar te leggen en hen te laten bepalen waar de prioriteiten liggen wat geld uitgeven betreft. Wij als bestuur hebben dit altijd pertinent geweigerd. Enerzijds omdat we het beleid van onze stichting moeten volgen en anderzijds we donateurs en sponsoren niet meer kunnen garanderen waaraan alle donaties besteed worden. Helaas blijven de frustraties hierover bij Phyllis oplopen wat de onderlinge verstandhouding niet ten goede komt en een negatieve sfeer teweegbrengt .

Dit heeft ons doen besluiten om te stoppen met het financieel ondersteunen van Future Leaders. Een beslissing die we met pijn in ons hart en unaniem als bestuur genomen hebben.

NB Begin 2019 is er een Board of Directors aangesteld bij Future Leaders UCC. Door deze Board is besloten om de naam te wijzigen in Future Leaders La Community School. Hierbij staat ‘La’ voor Labadi, de wijk van Accra waarin deze school zich bevindt.

Samenwerking met Trust in Unity

Trust in Unity:
Sinds het overlijden van Billa Mahmud (project Future Leaders) is het aantal kinderen, dat via onze stichting naar school kon worden gestuurd, gedaald. Enerzijds kent dit een natuurlijk verloop: veel kinderen hebben de lagere school afgerond en ouders vinden dit voldoende, andere kinderen verhuizen zonder dit aan Phyllis door te geven en in een enkel geval overleed een kind. Anderzijds heeft deze afname te maken met het feit dat wijlen Billa dagelijks in de achterstandwijk Labadi te vinden was, hier vrijwel iedereen kende en straatkinderen “oppikte” en naar het UCC voor onderwijs wist te sturen. Helaas ontbreekt het Phyllis aan tijd om ook deze taak erbij te nemen. Omdat er nog zo vele kansarme kinderen in Ghana zijn die we ook de kans willen geven op een betere toekomst, hebben we besloten om via stichting “Trust in Unity”
kansarme kinderen in Kumasi te gaan sponsoren om zo het aantal studenten te kunnen uitbreiden, dit is immers het doel van Stichting Akosua. Trust in Unity heeft een bestuur in Tegelen en in Kumasi, een grote stad in Ghana waar tevens hun project is gesitueerd. Omdat we het zo ontzettend belangrijk (blijven) vinden dat alle donaties die we van jullie allemaal
ontvangen ook goed besteed worden en op de juiste plek van bestemming terecht komen, zal bestuurslid Felix jaarlijkse onze donaties aan Trust in Unity in Kumasi gaan checken, net zoals dit ook gebeurde voor het Future Leaders UCC project. Een groot voordeel van Felix is dat hij als Ghanees letterlijk en figuurlijk de taal spreekt van het bestuur van Trust in Unity in Ghana en daarnaast inmiddels ingeburgerd is in onze Nederlandse wensen, voorwaarden en wetten.
 

Persoonlijk woord van voorzitter Femke Joy Huibers:

“Mijn naam is Femke Joy Huibers-Saffrie, ik schrijf dit stukje als oprichter en voorzitter van het Nederlandse bestuur van Trust in Unity.bSinds 2007 ondersteunen wij kinderen in Ghana, wij helpen hen terug naar school. Via bijvoorbeeld schooldirecteuren krijgen wij te horen wie er uit gaat vallen, met als oorzaak financiële tekorten. Wij   zorgen ervoor dat deze kinderen, die gemotiveerd en capabel genoeg zijn, hun studie af kunnen maken. Vanaf het moment dat ze bij ons zijn tot het moment waarop ze een college of universiteit hebben afgerond zorgen we financieel en ook emotioneel voor hen. Dat betekent dat we naast het schoolgeld de student ook een voogd van Trust in Unity meegeven. Hij/zij houdt in de gaten hoe het met de student is en of ze ergens anders ook zorg nodig hebben. Ieder jaar vlieg ik met een delegatie van het bestuur, op eigen kosten, naar Ghana om daar onze wederhelft te ondersteunen. Ook bezoeken we alle studenten, de scholen waar zij op zitten en hun gezinnen. We hebben een goed contact met alle studenten en zijn goed op de hoogte van hun vorderingen. Wij zijn stichting Akosua heel erg dankbaar voor hun steun! En verheugen ons op de samenwerking die we aan gaan. Vanaf september 2019 verwachten wij weer een lichting nieuwe studenten. 3 studenten daarvan zullen wij aan stichting Akosua verbinden en we zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van hun leven en vorderingen op school.

Lieve groet,                                                                                                                                                                              Femke Joy”

Reisverslag Ghana (door bestuurslid Marleen)

Reisverslag en fotoalbum volgen.

Samenwerking met Stichting Bokemei

Meer informatie volgt.